CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ LIÊN HỆ
+Hỗ trợ TKB, Môn học: Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Đức Sơn. Mobile: 0947959628. Mail: sonnguyen.utt@gmail.com
Nguyễn Thị Vân Anh. Mobile: 0988881537. Mail: vananhnt@utt.edu.vn
+Hỗ trợ hệ thống, chương trình: Phạm Quang Dũng
Mobile:0983496030. YM:quangdung_pham. Mail:quangdungxpham@gmail.com
+Download tài liệu hướng dẫn Giám Sát
+Download tài liệu hướng dẫn Tổ Trưởng
+Download tài liệu hướng dẫn Giảng Viên
+Download tài liệu hướng dẫn Quản Sinh