CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ LIÊN HỆ
+Hỗ trợ TKB, Môn học: Lê Hoàng Anh
Mobile:0902061479. YM:hagialai1982. Mail:Mail:hagialai1982@yahoo.com
+Hỗ trợ hệ thống, chương trình: Phạm Quang Dũng
Mobile:0983496030. YM:quangdung_pham. Mail:quangdungxpham@gmail.com
+Download tài liệu hướng dẫn Giám Sát
+Download tài liệu hướng dẫn Tổ Trưởng
+Download tài liệu hướng dẫn Giảng Viên
+Download tài liệu hướng dẫn Quản Sinh